Goa’uldský slovníček

14. února 2009 v 18:10 | Daniel Jackson |  Rasy

Ai'emain [Ajemajn] -> Pozor, postavit se
A'lada spryng[Alada spring] -> Cestovat bránou
Am'ekhtej [am echtej] -> Zdravím tě
Anise[Anyse] -> " Vznešená síla"
Apophis -> Bůh temnoty a zlomyslný had
Aray Kree -> Zůstaň kde jsi
Arik tree-ac te kek -> Nevzdáme se ani ve smrti
A'roush [arúš] -> vesnice
Ar'resh [areš] -> vesnice, město, osada
Ash'rak [Ašrak] -> Lovec, nájemný vrah, který vykonává příkazy Vládců Soustavy

B

bashak (mashak) -> cvičná tyčová zbraň
Bi'bo [Bibo] -> Chceš? Na! Ber si! (o jídle)
Bon'iqua [bonýquá] -> proč?
Bonniwae [banyvej] -> chutný, sladký
Bradio [Bradyjo] -> Pohni si! Hni se!
Buniway -> V pořádku, OK

C

Cal mash [kal meh] -> azyl, svatyně, útočiště
Coa'uld -> Bůh, dítě bohů
Chaapa'ai [šapa áj] -> Hvězdná brána
Chal'tee [čaltí] -> učeň, žák
Chel'nuk [čelnak] -> Fakt boží! Skvěle, "to má vejšku"
Chom [chom] -> Být, bylo, bude

D

Dal Shaka Mel [dal šaka mel] -> Zemřu svobodný
Delmak [delmak] -> Krystal
Dharam [daram] -> Spravedlivý, spravedlivost
Di'bro, das weiafei, doo'wa [Dybro, das vejafej, dúva] -> Lidé, přivítejte je, přicházejí bohové
Di'dak'dida [Dydakdyda] -> Odporuješ?! Vyzýváš (k boji)?! // Odvážíš se?
Dis'tra[Dystra] -> mistr, pán

F

Fi nu [finú] -> Končit, konec // Dobyt!

H

Haat'hoka [hatóka] -> Ničemník
Harsesis [Harsesis] -> dítě dvou Goa'uldu
Ha'shak [hašak] -> zelenáč, hlupák
Ha'taaka [Hatáka] -> nadávka, zrádce
Ha'tak [hatak] -> goa'uldská pyramidová loď
He'ijee [heju] -> Koukni se, koukej
Heru [heru] -> Sokol
Heteh [hetef] -> důležitý
Hi'ato [hýto] -> procházka, procházet se
hok -> rozvinutý, vyvinutý
hok'tar -> geneticky upravený dokonalý člověk, superčlověk
hol mel -> nestřílej(te)
Horukha [harukha] -> Poslušný

I

I ra be'bju [Irabebju] -> To je pro mně?
Ihn'tar [Intar] -> Jaffovská cvičná zbraň
I'jaji'biai [Ijáji bijáji] -> Muže to zůstat?
Ika -> tri, 3 (číslovka)
I'Kalna -> jedna, 1 (číslovka)
Il'Na -> Päť, 5 (číslovka)
In'trom Popra Cursor're [Introm Popra Kursore] -> Infiltrovat

J

Ja -> Ja
Ja duru arek (arik) kek onak. -> Čest tomu, kdo chtěl zabít svého boha.
Ja'ani! [ja aji] -> Tak dost!
Jaffa [Džafa] -> Obyvatel Chulaku, zobecněno na služebníky Goa'uldu
Jankin [Jankin] -> Hned to řekni! Vyklop to!
joma secu -> vyzvání vůdce k boji na život a na smrt, kdy vítěz se stane vůdcem
Ju'iu [jú jú] -> Koukni se!
Juv [jov] -> Ty

K

Kal shaka mel! -> Jdi do pekla!
Kalash [kalaš] -> Duše Kalek (kalak, kalach) shal (shel) tek! -> Vítězství nebo smrt!
Kal'ma! [Kal ma] -> Pomoc! // Právo azylu
Kalmah [Kalmach] -> Dítě
Kal'mel [kalmel] -> úspěch
Kana'i kan'e [anají anaech] -> Jak romantické
Kegalo [Kegalou] -> Ticho!
Ke'i [kej] -> Poklekni!
Kel mar tokeem -> "Pomsta nositele rohu",(paroháče)
Kel Sha [Kel ša] -> Ahoj, Vítám tě
Kel -> Zkráceni Kel'sha ( Ahoj)
Kel'cha [Kelča] -> Tak to bude! Dohovořil jsem!, To bude ono!
Kellehem [kelem] -> Buď zticha
Kel'mel -> úspěch
Kel'mek! [kelmek] -> Vzdejte se! Složte zbraně!
Kelno'riem [kel nou rím] -> Stav hluboké meditace
Kel'nosh -> mrazivé, klidné, drzé
Kel noc shree Jaffa [Kel nok šrý džafa] -> Nejsem Jaffa
Khem'em -> Seskočit, vyskočit, skočit
Ki'banja'swei -> Musíme sa schovat
kla mel kalach [Kla mel kalaš] -> Ať tvá duše odpočívá v pokoji
Kol'Chak -> poslouchej mě, posluž mi,
Korush'nai! [Korušnaj] -> Jdi pryč!
Korush-nai -> Vrátit se
Kree sha [Krí ša] -> Čau, nashledanou, ahoj (rozloučeni)
Kree tall! [Krítal] -> Rychle! Splň (rozkaz)! // Podřiď se !
Kree! [krí] -> Pozor! Ticho! Slyš!
Kreetog [Krítak] -> Nech toho! Stop!
Krenol -> Útok
Kresh'taa [krešta] -> Opovrhovaný, vyvrhel
Kritan Jaffa! -> Pozor!

L

La'tarr! [látar] -> Běž, pohni se!
La'zla [lázlá] -> vybrat
Lek tol [Lek tol] -> Sbohem, nashledanou
Lo´taur [lotar] -> nejvyšší možný post člověka, osobní asistent goa'ulda

M

Mai'tac -> Proklety, zatracený
Mak -> jmenovat se
Mal kat -> Podvádět
Me [mí] -> můj, moje
Mek'heil [mekhet] -> Uhni, uhnout
Mid'cha [midša] -> Dávat pozor! Buď pozornej!
Mik'ta [migta] -> zadek, prdel
Mi'la tu'tu [meela tútú] -> Je všechno v pořádku?

N

Na'binim [Nabinym] -> Co to je?
Nafi [nafí] -> Pravda, Správně
Nanb'tu'qua [Nabdyqua] -> Jak se máš? Jak se vede?
Na'noweia si'tai [Naňovejja sitaja] -> Vy jste tu, aby jste mne zničili ?! Si tu, aby jsi mně zničil.
Naquadah [nakadah] -> materiál z kterého je hvězdná brána
Nefri'eet [nefrit] -> Krásny, milý
Ne'nai [Neňaj] -> Ne
Nisgta -> droga k omámení
Niush nio [nijuš nijú] -> Kouknete se všichni!
Ni'ya! [Nyja] -> Poslouchejte! Poslouchej!
Noc -> Ne
Noc'ri'ton [Nokryton] -> Pomoz mi odtud ven.
Nowe [Nove] ->Tu

O

Oma Desala [Oma Desala] -> Matka Příroda
Oudajeets -> bojové kluzáky

P

Pa'kree [Pakrí] -> Co se děje? Tak o co jde?
Pel'tak [petlak] -> velitelsky můstek bojové lodi
Prim'ta [Primta] -> Goa'uldská larva, symbiont v Jaffovi, obřad implantace
Prin'tah [printak] -> znamení na čele, pinta

Q

Quellshak [Kvelšak] -> Poraď nám

R

Ra -> Bůh slunce
Ral tora ke [ral tora ke] -> Mnoho štěstí!
Remoc [remok] -> dojet na konec cesty // zdržení
Renec [renek] -> Klanět se, poklonit se // čest
Re'sapai [rešapaj] -> To je tvé?
Rhe'u [reju] -> Drž se vzadu! // Zůstaň vzadu!
Rin'tel'noc -> Nejeď ke mne
Ris'vi he'u [ríswí he-u] -> zavřít dveře

S

Satta-cakes -> druh jídla ( zákusek)
Se'biu [sebjú] -> ( Pú-) Jdeš s námi?
Semmoun [semon] -> Přítel, kamarád
Semue -> Probudit se, ožít, vstát
Shak'ti'qua [Šaktykvua] -> Co si myslíš že děláš? // Dělej jak myslíš !
Sha'lokma'kor [Šalokmakor] -> dostat je, zabít je
Sheril'nocin [Šerilnokyn] -> Skvělé, úžasné
Shes'ta [šešta] -> Goa'uldí měna, peníze
Shibio diu [šibio dú] -> Cizinci
Shimrota [šimrota] -> K zemi; skrč se! Dávej pozor! // Podívej se ven!
Shol'va [šol-va] -> Zrádce, bonzák
Shor'wai'e - Yas - Yas [Šorveje - jas - jas] -> Teď!
Siibi -> Čtyři, 4 (číslovka)
Sikma [Síkma] -> Dítě
Si'nu [Sínú] -> Počkat. Čekat. Stop!
Sokar -> Ďábel
Swaic [Svajk] -> Chápeš? Rozumíš? (No jednoducho Bra'tac k Jackovi)

T

Ta -> Kraj, zem
Tak ma te -> Zdravím Vás, Buď pozdravený
Takiji [tahyjí] -> Učit se
Tak'uni'taga'mu'teron [Tagunytagamuteron] -> automatické strážné zařízení (zbraň) oblého tvaru
Tal mal'tiak mal we'ia [Tal malťak mal veja] -> Jsem poctěn
Tal pak ryn [tal pak rajn] -> Padající hvězda, meteor
Talbet -> Složit zbraně, vzdát se
Tal'chak'amel [Talšakamel] -> To neudělám, nechci to udělat
Talmac [Talmak] -> Jmenuji se..., jsem...
Talak [Talak] -> Neobyvatelný svět, pustina
Tal'shak [Talšak] -> Udělej to
Tao qua [Tókva] -> Smrt, mrtvěj
Tao've'nu [Toveňu] -> je to neuvěřitelné, Nebudete tomu věřit
Tau're [tauri] -> Zem
Teal'c [Tyjelk] -> Sila, silný
Tec'ma'te [Tekmat] -> Ahoj, Dobrý den
teltak -> nákladní loď
Ti'bia [Tybja] -> tvé // to je všechno
Ti'u [Tyjú] -> Jo
Tok -> Proti
Tok'ra -> Proti Raovi, podzemní hnutí odporu, odboj
Tuat -> Podsvětí // podzemní svět
Tun'cma'le -> Super, ohromné
Tyger [Tejgr] -> Konec, skončit

U

Unak -> dva, 2 (číslovka)
Unas -> Prvý hostitelský druh Goa'uldu

V

Vi'toi [vitoj] -> Dej mi to
Vo'cume [Vokum] -> záznamové zařízení (koule), holo-projektor

Y

Ya'isid ma'gue [Jajsid makve] -> Musím pryč. Musím vás opustit. // Padáme.
Ya'ol'wa [Sjaolwa] -> Co se děje, o co jde?
Yo [jo] -> Nechej všechno a poslouchej

Z

Zat'Arc -> metóda ovládáni lidí, ovládaný člověk
Zat'nik'tel [Zakňaktel] -> malá osobní zbraň Jaffu


 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 newkax newkax | Web | 16. února 2009 v 17:05 | Reagovat

krása

2 gever gever | E-mail | 19. ledna 2012 v 23:52 | Reagovat

Star Wars: už nejen filmová legenda, ale také nový měsíčník vydavatelství EGMONT ČR

Komiksový časopis Star Wars magazín od vydavatelství EGMONT ČR, s.r.o., přichází v úterý 17. ledna na pulty českých prodejen tisku. Milovníky komiksů čekají každý měsíc tři napínavé povídky na 48 barevných stranách. Nový titul bude k dostání za pouhých 49 Kč a díky výhodné nabídce půlročního a ročního předplatného ho mohou čtenáři získat s 15procentní slevou.

První číslo nabídne povídky Očista s Darthem Vaderem a císařem Palpatinem, Děti Síly s Macem Vinduem a Apokalypsa na Endoru z období po Epizodě VI. Za měsíc si čtenáři budou moci vychutnat povídky Nepřátelské linie s Anakinem Skywalkerem, Cesta válečníka s Jangem Fettem a Bobou Fettem a Okamžik pochybností opět s Darthem Vaderem.

Star Wars: už nejen filmová legenda, ale také nový měsíčník vydavatelství EGMONT ČR

Komiksový časopis Star Wars magazín od vydavatelství EGMONT ČR, s.r.o., přichází v úterý 17. ledna na pulty českých prodejen tisku. Milovníky komiksů čekají každý měsíc tři napínavé povídky na 48 barevných stranách. Nový titul bude k dostání za pouhých 49 Kč a díky výhodné nabídce půlročního a ročního předplatného ho mohou čtenáři získat s 15procentní slevou.

První číslo nabídne povídky Očista s Darthem Vaderem a císařem Palpatinem, Děti Síly s Macem Vinduem a Apokalypsa na Endoru z období po Epizodě VI. Za měsíc si čtenáři budou moci vychutnat povídky Nepřátelské linie s Anakinem Skywalkerem, Cesta válečníka s Jangem Fettem a Bobou Fettem a Okamžik pochybností opět s Darthem Vaderem.

Nakladatelství EGMONT ČR, s.r.o., začne 17. ledna 2012 vydávat komiksový časopis Star Wars magazín. Nový titul bude vycházet jednou měsíčně, bude mít 48 barevných stran včetně obálky a k dostání bude hlavně v prodejnách tisku za 49 Kč. Každé číslo bude obsahovat tři komiksové povídky. V prvním čísle se čtenáři mohou těšit na povídky Očista s Vaderem a Palpatinem, Děti Síly s Macem Winduem a Apokalypsa na Endoru z období po Epizodě VI. Druhé číslo pak bude obsahovat povídky Nepřátelské linie s Anakinem Skywalkerem, Cesta válečníka s Jangem Fettem a Bobou Fettem a Okamžik pochybností opět s Vaderem. Překladu komiksů se ujal Milan Pavlíček, redakce Stanislav Kadlec.
Star Wars magazín
První číslo: 17. ledna 2012
Maloobchodní cena: 49 Kč
Formát: 170 x 260 mm
Počet stran: 48 včetně obálky
Vychází: jednou měsíčně :-D  8-)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama